Comité de Realización do Estudo de Egresados

Rosa María Crujeiras Casais – Departamento de Análise Matemática, Estatística e Optimización - USC

María José Ginzo Villamayor - Departamento de Análise Matemática, Estatística e Optimización - USC

María Teresa Otero Suárez - I.E.S. “Antonio Fraguas” – Santiago de Compostela

María Elena Vázquez Cendón – Departamento de Matemática Aplicada - USC

Composición do Comité Organizador

Presidente: JUAN MANUEL VIAÑO REY. Decano da Facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago de Compostela.

Vicepresidenta e Coordinadora Xeral: MERCEDES FEIJOO DÍAZ. I.E.S. Elviña, A Coruña.

Secretaria: MARINA GERMIÑAS MIGUÉNS. C.P.I. “Alfonso VII”, Caldas De Reis, Pontevedra.

Relación coas familias: COVADONGA RODRÍGUEZ- MOLDES REY. I.E.S. “Mugardos”, Mugardos, A Coruña.

Responsable páxina web: ENRIQUE DE LA TORRE FERNÁNDEZ. Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña. A Coruña

Vogais:
JESÚS CALVO ROVIRA. I.E.S. “Xoán Montes”, Lugo
IGNACIO GARCÍA JURADO. Facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago de Compostela.
MANUEL LADRA GONZÁLEZ. Facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago de Compostela.
MARÍA JESÚS PASARÍN VÁZQUEZ. I.E.S. "Elviña", A  Coruña.
VÍCTOR POLLÁN FERNÁNDEZ. I.E.S. “Poeta Díaz Castro”, Guitiriz, Lugo.
MANUEL PAZOS CRESPO.
ROSANA RODRÍGUEZ LÓPEZ. Facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago de Compostela.