OUTRAS ACTIVIDADES

Nesta sección colocaremos outras  actividades, algunhas non organizadas por ESTALMAT Galicia, que poden ser de interese para os estudantes do programa ESTALMAT.

MATEMÁTICAS EN UN CLIC: concurso de fotografía do proxecto MARZO MES DE LAS MATEMÁTICAS para alumnado de Secundaria. Ata o 6 de febreiro

Más información e bases: http://marzomates.webs.ull.es/concurso-de-fotografia/

Estalmat-Galicia – Curso 2010-11

Alumnos de 1º curso

Nova data inicio curso: 18 de setembro