Actividades do curso 2015-16

  • Mapa coa localización dos estudantes.
  • Sesións académicas de 1º, 2º e 3º curso
  • Inauguración e Campamento Matemático
  • Primeira reunión coas familias: sábado, 24 de outubro. Charla a cargo de Emma Mayo, psicóloga, co título: "Nenos e nenas con talento ou talentosos e talentosas?".
  • Matemáticas ao Sprint: 19 de decembro de 2015.
  • Segunda reunión coas familias: sábado, 20 de febreiro. Obradoiro de papiroflexia, a cargo das profesoras de Estalmat-Galicia Teresa Otero Suárez e Alicia Pedreira Mengotti.
  • Estalmat-Pi: Acto de clausura do curso 2015-16 e despedida da promoción de 2013 de Estalmat-Pi. (programa - fotografías)
  • Clausura do curso 2015-16 e Despedida da Promoción de 2014: 30 de abril. (programa) (xornal) (fotografías)