ACTIVIDADES ANTIGAS

Outras actividades xa realizadas:

E4G - 2017: actividade realizada para celebrar os 10 cursos de Estlamat-Galicia. 15 de xullo de 2017.

E5-Galicia: Encontro de Profesores, Equipo Técnico e Egresados. 24 de marzo de 2017.

PROGRAMA CONCIENCIA 2016: CONFERENCIA DE CÉDRIC VILLANI: "De triángulos, gases, prezos e homes". (03/10/2016)

Programas de ordenador da sesión de Estalmat-Pi: Modelización matemática e simulación numérica.

Materiais para a sesión de "Matemática dos códigos cotiás".

 

Estalmat-Galicia – Curso 2010-11

Alumnos de 1º curso

Nova data inicio curso: 18 de setembro