Skip to main content

Formulario de inscrición

O prazo de inscrición remata ás 24 horas do 29 de maio de 2023.

Datos da nena ou neno participante:

Entrada no válida

Entrada no válida

Entrada no válida

Entrada no válida

Entrada no válida

Entrada no válida


Datos da nai, pai ou titor/a:

Entrada no válida

Entrada no válida

Entrada no válida

Entrada no válida

Entrada no válida

Entrada no válida

Entrada no válida

Entrada no válida

Entrada no válida

Entrada no válida


Datos do Centro:
Entrada no válida

Entrada no válida

Entrada no válida

Entrada no válida


Elixe a cidade onde prefires facer a proba de selección:

Entrada no válida

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS De conformidade co Regulamento UE 2016/679 e a Lei Orgánica 3/2018, os datos serán incorporados pola Universidade de Santiago de Compostela ao tratamento denominado “Xestión de actividades culturais”, cuxa finalidade é a xestión de congresos e reunións científicas, proxectos e actividades científicas, xestión de proxectos culturais, incluíndo a súa difusión e divulgación a través de publicacións impresas, web, radio e televisión. O responsable do tratamento é a Vicerreitoría de Comunicación, Cultura e Servizos cuxos datos de contacto son: Colexio de San Xerome, Praza do Obradoiro s/n, 15782- Santiago de Compostela, vr.comunicacion@usc.es, teléfono 881811011. O Delegado de Protección de Datos é José Julio Fernández Rodríguez, dpd@usc.es. A base de xustificación de este tratamento é o consentimento das persoas interesadas. Non se cederán datos agás nos supostos de obrigas legais. As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamento, oposición e portabilidade a través da sede electrónica en https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm. Tamén poden dirixirse á Agencia Española de Protección de Datos para realizar a reclamación que considere oportuna. Os datos serán conservados durante o período no que se realice a finalidade para a que foron recollidos, ou o tempo necesario para cumprir coas obrigas legais. Cumprida a finalidade, os datos que non formen parte da prestación do servizo público se bloquearán ata que transcorran os prazos de prescrición aplicables. A política de privacidade e protección de datos da USC pódese consultar en http://www.usc.es/es/normativa/protecciondatos/Politica-privacidade.html

Entrada no válida

Proxecto ESTALMAT-GALICIA - Facultade de Matemáticas - Universidade de Santiago de Compostela
Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n - 15782 Santiago de Compostela - Tel. 881.813.188 – 881.813.219 – Fax. 881.813.197 
Correo electrónico:Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. - http://www.estalmatgalicia.com