Inauguración e Campamento Matemático ESTALMAT-Galicia 2017

23-24 de setembro de 2017

Protocolo do acto

 Fotografias da inauguración do curso 2017/18

Fotografías do campamento        (Construción das cúpulas: Video 1, Video 2)

Carta ás familias e Consellos para o campamento.

Albergue de Ecoturismo ALVARELLA

  Breanca Doroña s/n 15615 Vilarmaior A CORUÑA.

  Telf. 648 925 134 - Tlf./Fax 981 78 45 63.

  http://www.alvarella.com/

(as noticias na prensa)

PROGRAMACIÓN DO CURSO ESTALMAT-Galicia 2017-2018

Programa (Actualizado a 12/10/2017).

  Estalmat 10 cursos 01

Nova data inicio curso: 18 de setembro