Inauguración e Campamento Matemático ESTALMAT-Galicia 2019

28-29 de setembro de 2019

 Acto oficial de inauguración do curso 2019/20   A noticia na prensa

Programa da inauguración     Fotografias da inauguración do curso 2019/20

Fotografías do campamento

Carta ás familias e Consellos para o campamento.

 Como chegar ao Campamento matemático

Albergue de Ecoturismo ALVARELLA

 Breanca Doroña s/n 15615 Vilarmaior A CORUÑA.

 Telf. 648 925 134 - Tlf./Fax 981 78 45 63.

http://www.alvarella.com/